حضور نمایندگان انجمن مالی اسلامی ایران در رویداد بین المللی اندونزی
یکشنبه, 10 تیر 1403 14:00 انجمن مالی اسلامی ایران دانشگاه تزکیه اندونزی اندونزی حسابداری اسلامی دکتر رام‌روز 67
Gallery Image 1 Gallery Image 2 Gallery Image 3

دکتر عبدالعزیز میرانی و دکتر علیرضا رامروز از انجمن مالی اسلامی ایران به عنوان داوران اصلی سمینار "عملکردهای حسابداری اسلامی در سراسر کشورها" حضور داشتند.

کالج دانشگاه اسلامی تزکیه اندونزی میزبان سمیناری با عنوان "عملکردهای حسابداری اسلامی در سراسر کشورها" با حضور گروهی برجسته از سخنرانان و داوران بود. مدیریت این رویداد را پروفسور دکتر مورنیاتی مخلصین از دانشگاه تزکیه اندونزی بر عهده داشت و دکتر عبدالعزیز میرانی و دکتر علیرضا رامروز از انجمن مالی اسلامی ایران به عنوان داوران اصلی حضور داشتند.

این سمینار دارای بخش های متنوع سخنرانی بود که جنبه های مختلف حسابداری اسلامی در کشورهای مختلف را پوشش داد. اینایا اولیانیسا جمال الدین در مورد سطوح انطباق بانک های اسلامی مصر با استانداردهای حسابداری شرعی AAOIFI صحبت کرد. دلا سابرینا ایندا پوتری در مورد تحول، تأثیر و پویایی های اجتماعی-اقتصادی حسابداری اسلامی در توسعه اقتصادی ایران سخنرانی کرد. محمد احسان در مورد مفاهیم و انطباق IFRS در بانک های سعودی و سیتا سولیحاتول مونفریها در مورد استانداردهای مالی و حسابداری اسلامی در بریتانیا بحث کردند.

دکتر عبدالعزیز میرانی و دکتر علیرضا رامروز از انجمن مالی اسلامی ایران بررسی جامعی از ارائه ها ارائه و بر اهمیت فزاینده حسابداری اسلامی در کشورهای مختلف تاکید کردند. آنها تاکید کردند که حسابداری اسلامی به عنوان جایگزینی برای حسابداری متعارف، مبتنی بر اصول اسلامی و قوانین شریعت عمل می کند. نمایندگان انجمن مالی اسلامی ایران مفاهیم کلیدی مانند شفافیت، انصاف، و پاسخگویی در حسابداری اسلامی را تشریح و نقش آن را در حصول اطمینان از گزارشگری مالی دقیق و توزیع عادلانه ثروت مورد بحث قرار دادند.

دیگر تمرکز این رویداد مروری بر وضعیت حسابداری اسلامی در چندین کشور از جمله ایران، مالزی، بحرین و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) بود. در این رویداد بر تلاش های نهادهای نظارتی مختلف در این مناطق برای توسعه و اجرای استانداردهای حسابداری اسلامی بحث وگفتگو انجام شد. نمایندگان انجمن مالی اسلامی ایران در مورد روندهای بالقوه آینده در حسابداری اسلامی، از جمله افزایش پذیرش، تلاش‌های استانداردسازی، دیجیتالی‌سازی و ادغام با سایر رشته‌ها بحث کردند. آنها بر اهمیت تحقیق مستمر، توسعه چارچوب های نظارتی و آموزش در شکل دادن به آینده حسابداری اسلامی تاکید کردند.

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید