باید در صحنه عمل شاهد اجرایی شدن بانکداری اسلامی و مصوبات شورای فقهی باشیم
سه شنبه, 28 دی 1400 10:46 بانک مرکزی هفتمین همایش مالی اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران دکتر علی صالح آبادی 515

دکتر علی صالح‌آبادی در «هفتمین همایش مالی اسلامی» که به همت «انجمن مالی اسلامی» امروز در محل بانک مرکزی برگزار شد، با اشاره به تصویب دستورالعمل رمزریال گفت:..

به گزارش انجمن مالی اسلامی ایران به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دکتر علی صالح‌آبادی در «هفتمین همایش مالی اسلامی» که به همت «انجمن مالی اسلامی» امروز در محل بانک مرکزی برگزار شد، با اشاره به تصویب دستورالعمل رمزریال گفت: هفته گذشته در شورای پول و اعتبار دستورالعمل رمزریال تصویب و چارچوب‌های مرتبط با آن تعیین شد و به زودی نیز شاهد عملیاتی شدن و راه‌اندازی آن خواهیم بود. باید تاکید کنم که این موضوع بسیار مهم است و در ابعاد مختلف و به ویژه حوزه سیاست‌گذاری از دیدگاه‌های مختلف استقبال می‌کنیم.

وی ضمن اشاره به تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی در سه سال گذشته عنوان کرد: شورای فقهی به موجب قانون برنامه ششم ایجاد شده و اقدامات خوبی انجام داده است و البته این امر تنها مقدمه و شروع کارهای آتی است و ‌در زمینه بانکداری اسلامی نیز باید نهادسازی و نظام‌سازی در داخل کشور انجام شود.


دکتر صالح آبادی با بیان اینکه اخیرا اصلاحاتی بر روی دستورالعمل شورای فقهی بانک مرکزی انجام شده است، گفت: با اعمال این اصلاحات تلاش شده است موضوع بانکداری اسلامی جامع تر دیده شود. همچنین در کنار این شورا که به تأیید هیأت عامل بانک مرکزی نیز رسیده است، کارگروهی تخصصی در شهر قم تشکیل شده است و عملاً موضوعاتی که شورای فقهی ارجاع می‌شود پیش از طرح در شورا به دقت بررسی می‌شود. پیش از این امور کارشناسی مرتبط با موضوع در همان شورای فقهی بررسی می شد که این امر فرایند تصمیم‌گیری را زمان بر می کرد. با ایجاد این کارگروه زمانی که شورای فقهی موضوع و ابعاد آن به صورت شفاف و روشن باشد می‌تواند سریعاً تصمیم گیری شود.

drsaleh271

عالی ترین مقام بانک مرکزی با بیان اینکه پیش از این نیز شورای فقهی مصوباتی را داشته است، تصریح کرد: ما باید در صحنه عمل شاهد اجرایی شدن و پیاده سازی بانکداری اسلامی و مصوبات شورای فقهی باشیم. همچنین مصوبات شورای فقهی در قالب چک لیست هایی به حوزه نظارت ارائه شده است تا این موارد نیز از سوی حوزه نظارت مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در این بار مقرر شد فرد متخصصی که با بانکداری اسلامی آشنایی دارد توسط هیأت مدیره بانک، شخصی را به بانک مرکزی معرفی کند و صلاحیت آن شخص به تأیید شورای فقهی برسد. در واقع این فرد به عنوان بازوی اجرایی و شرعی تلقی می شود که ضوابط شورای فقهی را در بانک رصد می کند و این فرد در کمیته تطبیق و مقررات هر بانک نیز حضور دارد. این امر موجب می شود تا نظام بانکداری هرچه بیشتر به سمت اسلامی شدن حرکت کند.

رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بحث بانکداری اسلامی یکی از دغدغه‌های دولت و متدینین و علما و مراجع است و همه باید به این سمت حرکت کنیم که میزان تطابق بانکداری ما با بانکداری اسلامی کامل باشد که امیدواریم با کمک همه دست‌اندرکاران بتوانیم این مسیر را دنبال کنیم.

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید