جلسه دفاع از پایان نامه محسن ایلچی، دانش‌پذیر دومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی برگزار شد.
جمعه, 01 اسفند 1399 16:07 محسن ایلچی پایان نامه دوره DBA بازار سرمایه اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران 167

محسن ایلچی موفق شد پایان‌نامه خود با عنوان «طراحی مدل‌ارتباطات‌استراتژیک عطف بازار سرمایه با تاکید بر کارزار ارتباطی برای ابزارهای‌مالی‌اسلامی» را با نمره‌عالی دفاع نماید.

محسن ایلچی، دانشپذیر دومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران، موفق شد پایان نامه خود با عنوان «طراحی مدل ارتباطات استراتژیک عطف بازار سرمایه با تاکید بر کارزار ارتباطی برای ابزارهای مالی اسلامی » را با نمره عالی دفاع نماید.

جلسه دفاع این پایان نامه، پنجشنبه 30 بهمن ماه بصورت آنلاین و با حضور اساتید راهنما و داور و همچنین دانش پذیران دوره های DBA بازار سرمایه اسلامی انجمن برگزار گردید.

دکتر سید علی حسینی به عنوان استاد راهنما و دکتر علی صالح آبادی به عنوان استاد داور در این جلسه حضور داشتند.

در پایان اساتید ضمن تقدیر از این پایان نامه، نمره کامل برای آن در نظر گرفتند

Prev
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید