مدیر

مدیر

کتاب «اصول و مبانی اقتصاد اسلامی» تالیف حسن آقا نظری برای متن درس «اصول و مبانی اقتصاد اسلامی» برای دانشجویان رشته‌های علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی تدوین و منتشر شد.

شورای هیأت خدمات مالی اسلامی  IFSBدر سی‌و‌هشتمین جلسه خود، اعضای کمیته فنی جدید IFSB را برای یک دوره سه ساله 2021- 2024 منصوب کرد.

خرید اوراق و اسناد تجاری به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی را «خرید دین» می گویند. منظور از اوراق و اسناد تجاری آن دسته از اوراق و اسناد بهادار است که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد

مقاله‌ای با عنوان «بررسی ادراکات دانشگاهیان و شاغلان بازارهای مالی درباره رویه‌های حاکمیت شرعی» به قلم سید علی حسینی، فاطمه بابائی و وهاب قلیچ منتشر شد.

با توجه به درخواست دانش پذیران و توصیه اساتید دوره  DBA بازار سرمایه اسلامی دوره مدلسازی مالی برای دانش پذیران برگزار میشود.

در این نشست که  روز سشنبه25خرداد برگزار شد مدیر نظارت بر نهاد مالی سازمان بورس به تببین ساز وکار های این مجموعه  پرداخت.

مدیر نهادهای مالی فرابورس: «بحث عرضه اولیه استارتاپ‌ها اخیرا مطرح شده که نیازمند بازار مناسب با خود است، چون فضاهای استارتاپی بسیار پر ریسک هستند و ترازنامه استارتاپ‌ها متفاوت از ترازنامه شرکت‌های تولیدی است...

پس از انجام گرفتن سه مرحله مصاحبه از بین بیش از 40 نفر متقاضی حضور در سومین دوره مدیریت سبد اوراق بهادار، نفرات برگزیده مشخص شدند.

Page 1 of 171