پرداخت حق عضویت و حمایت از انجمن
شنبه, 31 شهریور 1397 13:32

با توجه به اقدام انجمن برای فعال کردن درگاه پرداخت الکترونیکی در سایت، اعضای محترم و سایر مخاطبان انجمن مالی اسلامی ایران تا زمان فعال شدن این بخش می بایست جهت پرداخت حق عضویت و یا هرگونه حمایت مالی از انجمن مالی اسلامی ایران، مبالغ مورد نظر خود را به شماره حساب 134143916 و شماره شبا IR 1601 8000 0000 0001 3414 3916 نزد بانک تجارت به نام انجمن مالی اسلامی ایران واریز نموده و عکس فیش واریزی را به ایمیل انجمن به نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال نمایند.
حق عضویت اعضا:
اعضای پیوسته: 1,000,000 ریال اعضای وابسته : 500,000 ریال اعضای دانشجویی: 300,000 ریال

اعضای حقوقی با سرمایه ثبت شده تا 20 میلیارد ریال : 10,000,000 ریال

اعضای حقوقی با سرمایه ثبت شده بیش از 20 میلیارد ریال : 30,000,000 ریال

برای آگاهی از انواع عضویت به بخش راهنمای انواع عضویت در سایت انجمن مراجعه بفرمایید.

 

#اشتراکمجموعهقیمت
1 پرداخت حق عضویت اعضای پیوسته انجمن مالی اسلامی ایران 1,000,000 ریال
2 پرداخت حق عضویت اعضای وابسته انجمن مالی اسلامی ایران 500,000 ریال
3 پرداخت حق عضویت اعضای دانشجویی انجمن مالی اسلامی ایران 300,000 ریال
4 پرداخت حق عضویت اعضای حقوقی با سرمایه ثبت شده تا 20 میلیارد ریال انجمن مالی اسلامی ایران 10,000,000 ریال
5 پرداخت حق عضویت اعضای حقوقی با سرمایه بیش از 20 میلیارد ریال انجمن مالی اسلامی ایران 30,000,000 ریال
Prev
برای ارسال نظر وارد سایت شوید