کمیته حسابداری و حسابرسی اسلامی
چهارشنبه, 28 شهریور 1397 17:03 حسابداری حسابرسی مالی اسلامی استاندارد پژوهشی 502

اعضای کمیته:

1-    دکتر سید علی حسینی ( رئیس کمیته)( عضو هیئت علمی و معاون گروه حسابداری دانشگاه الزهرا«س» و مدیرعامل شرکت بورس انرژی ایران)

2-    دکتر ساسان مهرانی

3-    دکتر موسی بزرگ اصل

4-    دکتر آزاده مداحی

5-    دکتر علیرضا رام روز

 

شرح وظایف:

1-    همکاری در وضع اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی اسلامی با رعایت مقررات و قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران 

2-    ایجاد ارتباط با نهادهای فعال در حوزه حسابداری و حسابرسی اسلامی از طریق عقد تفاهم نامه

3-    بررسی انواع مختلف سیستم های حسابداری و حسابرسی کاربردی در نظام مالی کشور و ارائه پیشنهادات اصلاحی بر اساس اصول حسابداری و حسابرسی اسلامی

4-    ارائه موضوعات پژوهشی جهت پایان نامه ارشد و دکتری متناسب با نیازهای جامعه در حوزه حسابداری و حسابرسی اسلامی

برنامه های آتی:

برنامه ریزی، هماهنگی و پیگیری در خصوص:

1-    مشارکت فعال در تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی که توسط سازمان حسابرسی وضع گردیده یا در حال وضع است.

2-    پیشنهاد وضع استانداردهای حسابداری و حسابرسی جدید مورد نیاز در بازار مالی کشور

3-    انتقال نقطه نظرات فعالین بازار مالی کشور در خصوص بکارگیری استانداردهای حسابداری و حسابرسی به سازمان حسابرسی کشور

4-    همکاری و تبادل نظر با مجامع حسابداری و حسابرسی اسلامی درسطح منطقه و دنیا

5-    تعریف طرح های پژوهشی جهت تشویق و ترغیب دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای تحقیق در حوزه حسابداری و حسابرسی اسلامی

6-    پیشنهاد تالیف یا ترجمه کتب تخصصی در زمینه حسابداری و حسابرسی اسلامی

7-    برگزاری نشست های تخصصی مربوط به حسابداری و حسابرسی اسلامی

8-    تعامل با انجمن ها و جوامع حرفه ای حسابداری و حسابرسی کشور جهت معرفی و تقویت دیدگاه های اسلامی در وضع ضوابط حرفه ای و بکارگیری آنها

9-    پاسخ به سوالات فعالان حرفه ای حسابداری و حسابرسی در حوزه حسابداری و حسابرسی اسلامی

10-    سایر اقدامات و برنامه هایی که به تصویب کمیته خواهد رسید.

شرح جلسات:

جلسه اول:

اولین جلسه کمیته  حسابداری و حسابرسی اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران روز سه شنبه 12 مرداد 1395 با حضور جناب آقای دکتر حسینی (رئیس کمیته) و اعضای محترم کمیته جناب آقای دکتر ساسان مهرانی، جناب آقای دکتر موسی بزرگ اصل، سرکار خانم دکتر آزاده مداحی، جناب آقای دکترعلیرضا رام روز و جناب آقای دکتر حجت الله صیدی  و همچنین با حضور آقایان صالحی فر و یوسفی مقدم در محل شرکت بورس انرژی ایران تشکیل گردید. در ابتدا آقای دکتر حسینی به معرفی اعضای کمیته و شرح وظایف کمیته حسابداری و حسابرسی اسلامی و برنامه های آتی پرداختند. درادامه اعضای کمیته نظرات و پیشنهادهای خود را جهت تبیین نقشه راه و اهداف کمیته و همچنین در خصوص وظایف و کارکردهای کمیته ارائه نمودند. اعضای کمیته در خصوص طراحی چارچوب و حوزه فعالیت کمیته به تبادل نظر پرداختند. مقرر گردید تا جلسه آینده هر یک از اعضا نظرات تکمیلی و اصلاحی خود را پیرامون گستره شمول فعالیت-های کمیته و اهداف موردنظر به کمیته ارائه نمایند. همچنین وضعیت موجود را در حوزه حسابداری و حسابرسی اسلامی در کشور تبیین نمایند تا بتوان به نقشه راهی کارا و اثربخش به منظور نیل به اهداف کمیته دست یافت. جلسه آینده کمیته در نیمه اول شهریور ماه برگزار خواهد شد.

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید