کمیته مهندسی مالی اسلامی
چهارشنبه, 28 شهریور 1397 17:13 ابزار سنجش مهندسی مالی اسلامی 677

رئیس کمیته:

دکتر رهنمای رودپشتی(عضو هیئت علمی و معاون برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس انجمن مهندسی مالی ایران)

 

شرح وظایف:

·         بررسی و سنجش میزان موفقیت ابزارهای رایج مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران 

·         مطالعه ابزارهای مالی اسلامی موفق در بازارهای سرمایه خارج از کشور 

·         طراحی و امکان سنجی ایجاد ابزارهای تامین مالی جدید اسلامی متناسب با نیازهای مختلف

·         ارائه موضوعات پژوهشی جهت پایان نامه ارشد و دکتری متناسب با نیازهای جامعه در حوزه مهندسی مالی اسلامی

·         ارائه گزارش عملکرد فصلی به دفتر انجمن

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید