مدیر

مدیر

در جلسه شورای فقهی بانک مرکزی مورخ ۲۴ دی ماه ۱۳۹۹ که به ریاست دکتر همتی و با حضور سایر اعضای شورای فقهی برگزار شد، موضوع "کيف الکترونيک پول" از ابعاد شرعي و فقهي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در نهایت تأييد شد.

صندوق پول عربی و سازمان حسابداري و حسابرسي مؤسسات مالي اسلامي (AAOIFI) اقدام به امضای تفاهم‌نامه همکاری به منظور تقویت و تحکیم توسعه صنعت خدمات مالی اسلامی  کردند.

صفحه1 از163