پیشنهاد پذیرش هزینه تنزیل اسناد خزانه به عنوان هزینه مالیاتی
دوشنبه, 17 شهریور 1399 14:10 اسناد خزانه هزینه مالیاتی تنزیل هزینه قابل قبول مالیاتی 40

معاون حقوقی رئیس جمهور پیشنهاد پذیرش هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی را به کمیسیون اقتصادی دولت ارایه کرد.

به گزارش انجمن مالی اسلامی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، معاون حقوقی رئیس جمهور به منظور رفع اختلاف موجود در رویه عملی آیین نامه بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به دلیل عدم صراحت آیین نامه و عدم تعیین مبدأ زمانی درخصوص پذیرش هزینه تنزیل اسناد خزانه اسلامی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی، پیشنهاد نموده که هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر می شود، حداکثر معادل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار، جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب شود

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید