نقش فتاوی علما در توسعه بازار سرمایه اسلامی در اندونزی
دوشنبه, 26 اسفند 1398 06:56 مالی اسلامی بین الملل مالی اسلامی اندونزی شورای فقهی اندونزی بازار سرمایه اندونزی 25

در حال حاضر 20 فتوا در حوزه بازار سرمایه اسلامی توسط هیئت ملی شریعت (DSN-MUI) صادر شده است. این سازمان یک نهاد مستقل است که ...

طبقه بندی فتواها در اندونزی منحصربفرد بوده و با سایر کشورها کمی تفاوت دارد. این فتواها می توانند در نتیجه درخواست یک موسسه فعال در زمینه ایجاد محصولات مالی اسلامی باشند یا توسط نهاد دیوان شریعه ملی، مجلس علمای اندونزی موسوم به   DSN-MUI بدون هیچ درخواست قبلی از نهادی صادر شوند. هر عقدی و هر محصول مالی-سلامی در اندونزی فتوای خاص خودش را دارد. در حال حاضر 130 فتوا توسط نهاد DSN-MUI صادر شده است. فتواهای بازار سرمایه اسلامی در اندونزی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند: 1- مکانیزم سرمایه گذاری در بازارسرمایه اسلامی و 2- محصولات مالی سرمایه گذاری مبتنی بر شریعت.

دسته اول راهنمای چگونگی سرمایه گذاری در بازار سرمایه اسلامی و دسته دوم در خصوص ویژگی های محصولات مالی اسلامی هستند.

بازارسرمایه اسلامی اندونزی در سال 1997 تاسیس شد اما اولین فتوا در سال 2001 در خصوص سرمایه گذاری در صندوق‌هاي مشترك سرمايه گذاري  صادر شد. این فتوا در خصوص مدیریت سرمایه گذاری و راهنمای سرمایه گذاران در صندوق‌هاي مشترك سرمايه گذاري صادر شد.

یک سال بعد، فتوای صکوک یا همان ورقه قرضه اسلامی توسط نهاد DSN-MUI صادر گردید. این فتوا به منزله چتری است که سایر فتواهای حوزه صکوک شرکتی براساس نوع عقدشان در آن طبقه بندی می شوند. در سال 2008، فتوای صکوک دولتی صادر گردید و این فتوا جز در بخش طبقه بندی فتوا، کمی متفاوت از صکوک شرکتی بود. در همان سال، فتواهای مختلفی در خصوص محصولات سهامی در بازارسرمایه اسلامی اندونزی صادر شد. جدیدترین فتوا در حوزه محصولات مالی اسلامی مربوط به اوراق بهادار سازی اسلامی دارایی ها در سال 2018 می باشد.

در سال 2011، به منظور اطمینان بخشی به سرمایه گذاران در انجام معاملات سهام در بازار ثانویه DSN-MUI، فتوایی در خصوص مکانیزم معاملات سهام در بازارثانویه مبتنی بر قواعد شریعت منتشر کرد. صدور این فتوا منجر به پیشرفت چشمگیری در توسعه بازار سرمایه اسلامی اندونزی شد.

در آینده تعداد صدور فتواهای جدید، همزمان با پیشرفت و توسعه بازار سرمایه اسلامی در اندونزی روبه افزایش خواهد بود چرا که فتواها نقش مهمی در توسعه بازار سرمایه اسلامی اندونزی دارند.

فتواها به عموم جامعه آگاهی می دهند که سرمایه گذاری در بازار سرمایه اسلامی مبتنی بر قواعد اسلام است. نهاد DSN-MUI یک رکن استراتژیک و مهم در آموزش بازار سرمایه اسلامی به مردم در اندونزی می باشد.

منبع: IFN

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید