گزارش چالش‌های تامین مالی بنگاه‌ها از طریق انتشار صکوک منتشر شد.
چهارشنبه, 10 مهر 1398 07:43 تامین مالی اسلامی صکوک چالشهای صکوک گزارش صکوک انتشار صکوک 29
Gallery Image 1

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به تازگی گزارشی با عنوان چالش‌های تامین مالی بنگاه‌ها از طریق انتشار صکوک را منتشر نموده است.

انتشار صكوك از طريق بازار سرمايه، يكي از مسيرهايي است كه بنگاهها ميتوانند براي تأمين مالي سرمايه در گردش يا سرمايه‌گذاري جديد جهت توسعه فعاليتهاي توليدي خود از آن استفاده كنند.

از طريق انتشار صكوك ميتوان نقدينگي موجود در جامعه (سپرده‌هاي مردم) را به صورت مستقيم به سمت توليد هدايت كرد، زيرا در اين سازوكار بنگاه توليدي به طور مستقيم با سرمايه‌گذاران (مردم) تعامل دارد. 

بررسيها نشان ميدهد كه در اقتصاد ايران حجم تأمين مالي بنگاهها از مسير بازار سرمايه در مقايسه با اخذ تسهيلات از شبكه بانكي بسيار ناچيز است و درواقع از اين ظرفيت مهم استفاده نميشود كه اين امرنشان ميدهد چالش‌هايي در مسير تأمين مالي از طريق انتشار صكوك در بازار سرمايه وجود دارد .

این گزارش به تحليل اين چالشها مي‌پردازد. برای دریافت این گزارش اینجا کلیک کنید.

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید