دانش‌پذیران سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
یکشنبه, 14 مهر 1398 10:57 بازار سرمایه اسلامی دوره DBA بازار سرمایه اسلامی سومین دوره DBA دانش‌پذیران دوره DBA 277
Gallery Image 1

معرفی دانش پذیران سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران  (شروع دوره: مهر ماه 1398)

سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

 

انجمن مالی اسلامی ایران سعید آخوندی سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران علی ابراهیمی سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران محمدرضا اسحاقی سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران پدرام آرمات سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران اسماعیل بیات سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران امین تفضلی مقدم سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران علیرضا توکلی کوشا سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران سید جمال الدین حسینی سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران سحر حکم آبادی سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران شهاب خدابخشیان سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران سعید خدایی سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران مرضیه خزائی سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران علیرضا رشیدی سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران شیما رضایی سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران تینا زندی سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران یاسین سلیمانیان سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران بابک عاصمی سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران شیوا عزیزی سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران بهناز کوهکن سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران مهدی مهدوی سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران محبوبه نارویی سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
Prev
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید